Pomoc

Załatwiamy sprawy w urzędach

Nasza oferta obejmuje świadczenie usług księgowych zarówno dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i tych które ją kontynuują. Oferujemy Państwu świadczenie usług księgowo-płacowych przy użyciu pakietu . programów CDN Optima firmy Comarch lub Rewizor firmy Insert

Usługi w zakresie księgowości

 • księgi handlowe
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów
 • ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji firmy
 • doradztwo księgowe
 • współpraca z audytorami Klienta
 • kontakt z organami podatkowymi

Raportowanie

 • tworzenie i projektowanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, również w języku angielskim – zgodnie z wymogami Klienta

Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie informacji dotyczących podatku dochodowego
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT–11 , PIT–8B)

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia

          Zapraszamy do współpracy !